RoYal Östersjöpaketet -300L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar


Avsaltningsanläggningen är komplett med en fristående högtryckspump, flödesmätare, manometer och manöverkontroll osv. Det ingår fyra stycken membran RoYal 300. Kapaciteten är beräknad till 300 liter per timme vid ca 1% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 12 grader Celsius. Man får räkna med att kapaciteten varierar, mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur.

Verkningsgraden är runt 50% (med återcirk. 75%) RoYal är en kraftfull anläggning och det finns inga begränsningar i antalet drifttimmar per dygn. Energiförbrukningen beräknas till ca 3,2 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 12-16 bar.

RoYal Östersjöpaketet -300L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar

Avsaltningsanläggningen är komplett med en fristående högtryckspump, flödesmätare, manometer och manöverkontroll osv. Det ingår fyra stycken membran RoYal 300. Kapaciteten är beräknad till 300 liter per timme vid ca 1% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 12 grader Celsius. Man får räkna med att kapaciteten varierar, mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur.

Verkningsgraden är runt 50% (med återcirk. 75%) RoYal är en kraftfull anläggning och det finns inga begränsningar i antalet drifttimmar per dygn. Energiförbrukningen beräknas till ca 3,2 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 12-16 bar.