Schenker Smart 30
Water Maker 30liter/tim - för seglare på världshaven


Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, finfilterenhet, högtryckspump, flödesmätare, manometer osv. och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 30 liter per timme vid ca 3,5 -4,0% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur. Verkningsgraden ligger runt 10%. Energi-förbrukningen beräknas till endast ca 0,110 kW. Anläggningen är konstruerad för drifttryck på 55-65 bar.

 

Schenker Smart 30
Water Maker 30liter/tim - för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, finfilterenhet, högtryckspump, flödesmätare, manometer osv. och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 30 liter per timme vid ca 3,5 -4,0% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur. Verkningsgraden ligger runt 10%. Energi-förbrukningen beräknas till endast ca 0,110 kW. Anläggningen är konstruerad för drifttryck på 55-65 bar.