Schenker Smart 60
Water Maker 60liter/tim - för seglare på världshaven


Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, förfilterenhet, högtryckspump, manometer, kontrollpanel och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 60 liter per timme vid ca 3,5 % salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur vilket innebär lägre kapacitet vid sjunkande temperatur. Verkningsgraden ligger runt 10 %. Energiförbrukningen beräknas till ca 0,240 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 55-65 bar, normalt 60 bar.

Schenker Smart 60
Water Maker 60liter/tim - för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, förfilterenhet, högtryckspump, manometer, kontrollpanel och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 60 liter per timme vid ca 3,5 % salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur vilket innebär lägre kapacitet vid sjunkande temperatur. Verkningsgraden ligger runt 10 %. Energiförbrukningen beräknas till ca 0,240 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 55-65 bar, normalt 60 bar.